Flaptekst

De Amsterdamse schrijfster Erica Pierik vertelt in Een boek over wereldvrede over het inspirerende gedachtengoed van de bevlogen wereldverbeteraar Engbert Breuker.

In zijn jonge jaren begon Engbert als bankier; in zijn latere leven staat hij aan het roer van allerlei maatschappelijk vernieuwende organisaties. Door de kennis en ervaringen die hij in zijn veelbewogen carrière heeft opgedaan, is Engbert er vast van overtuigd geraakt dat wereldvrede mogelijk is. Hij wil zijn overtuiging niet alleen gestalte geven in advieswerk voor bedrijven en overheden, ook in zijn woonplaats − het Groningse dorp Den Andel − probeert hij zijn idealen door middel van lokale initiatieven te verwezenlijken.

Wanneer Erica de opdracht van Engbert aanneemt om over zijn plannen voor wereldvrede een boek te schrijven is zij aanvankelijk sceptisch over het idee, maar gaandeweg kan zij hier steeds meer een persoonlijke invulling aan geven. Uiteindelijk weet zij meesterlijk te beschrijven dat − hoe moeilijk het soms ook is − vrede nergens anders kan worden gevonden dan in jezelf. Een boek over wereldvrede is het eerlijke en openhartige verhaal van twee mensen die hun verlangen naar een betere wereld op heel verschillende manieren tot uitdrukking brengen. In hun werk, maar vooral ook in hun persoonlijke leven.

Een boek over wereldvrede is het romandebuut van Erica Pierik (1975). Erica studeerde kunst­geschiedenis en religiestudies in Nijmegen en Amsterdam. Ze werkt als freelance tekstschrijver en publiceert kritische en betrokken artikelen over duurzaam leven in diverse tijdschriften en blogs. Erica is getrouwd met Kees en woont en werkt in Amsterdam.